Dana Nidanaya 1281 Results 2023 September 28

Govisetha Lottery Results

National Lottery Board NLB Dana Nidanaya 1281 lottery results,  Winning numbers for the date of 2023.09.28. Dana Nidanaya 1281 Results

Dana Nidanaya 1281  Winning Numbers

T
09
13
20
82

Special  Winning Numbers

0
6
0
3
2