Dana Nidanaya 1276 Results 2023 September 23

Govisetha Lottery Results

National Lottery Board NLB Dana Nidanaya 1276 lottery results,  Winning numbers for the date of 2023.09.23. Dana Nidanaya 1276 Results

Dana Nidanaya 1276  Winning Numbers

M
21
24
50
66

Special  Winning Numbers

1
1
4
2
9