Dana Nidanaya 1275 Results 2023 September 22

Govisetha Lottery Results

National Lottery Board NLB Dana Nidanaya 1275 lottery results,  Winning numbers for the date of 2023.09.22. Dana Nidanaya 1275 Results

Dana Nidanaya 1275  Winning Numbers

C
09
21
57
73

Special  Winning Numbers

1
5
9
2
2